BUDAPEST LEAN COFFEE’ 2017. October

Y-Z generations vs. lean principles – azaz mitől „cool” ma egy munkahely, és milyen vezetői módszerekkel lehet bevonzani, megtartani az Y és a Z generáció szakembereit?

A 80-as évek óta született Y generáció lendületes, sikerre törekvő képviselői már vezetővé, döntéshozókká váltak a munkaerőpiacon, a technológiafüggőbb, kényelmesebb 20 éveik elején járó Z korosztály pedig most bontogatja szárnyait. Más világban nőttek fel, más szabályok között élnek mint a náluk idősebbek, azonban a munkahelyeken meg kell teremteni azon együttműködési kereteket, ahol az eltérő igényekkel érkező munkatársak megtalálhatják a számukra motiváló, értékes feladatokat – fejlesztve magukat és vállalaltukat.  A témáról Scháffer Beátával beszélgettünk októberi találkozónkkon, aki a generációk hatékony együttműködésének kérdéseit kutatja, és több, a témával foglalkozó könyv szerzője.

Beáta a kutatásai során a lean módszertanban találta meg azokat az elveket és vállalatvezetési értékeket, melyek a legátfogóbb módon képviselik az új generáció bevonzásának és elköteleződésének lehetőségeit.

lean y z generation

Az este során végigvettük a Toyota  minőség és hatékonyság központú, 14 pontba foglalt vállalatirányítási alapelvét –  Beáta pedig  az új gererációk igényeit húzta párhuzamba az adott alapelvvel – arra keresve a választ, mit vár el a munkatárs a vállalatvezetéstől. A témában megjelent egy cikk is Beátától a Magyar Minőség folyóírat augusztusi számában –  ebben pontról-pontra követhetjük a párhuzamot és hasonlóságot a lean alapelvek és az új generációk elvárásai „munkahelyi működése” között. A cikket a bejegyzéshez csatolva itt olvashatjátok: A lean 14 vállalatirányitási elve és az új generációk igényei –  érdekes, elgondolkodtató felvetések és példák színesítik.

Az este során a  jelenlévők megosztották tapasztalataikat – pro és kontra az egyes felvetéseknél. Általánosítani természetesen ebben a témában sem lehet és nem is szabad –  viszont ismerni és tudatosan foglalkozni az új  generációk ismérveivel, szerepével és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásával mindenképpen szükséges és fontos. A munkaerő bevonzása, megtartása nagy kihívás és felelős, egyre tudatosabb tevékenység minden  vezetőnek és a HR munkatársainak is –   legyen szó X -Y vagy Z generációról, a feladat ugyanaz: megtalálni azokat a feladatokat, azon vezetői módszereket és kommunikációt, melyekkel az adott munkatárs motiválható és tudása a leghatékonyabb módon fejleszthető. A lean emberközpontú, tanuló szervezként működő megközelítése támogatja ezen célokat.

Köszönjük az előadást, beszélgetést Beátának –  a hozzászólásokat, véleménycserét minden résztvevőnek! Találkozzunk november 8.-án!

Budapest Lean Coffee Team