fbpx

Gyorsfelmérés lean, Ipar 4.0 témában

M2M, IoT, Big Data és az egyre gyakrabban emlegetett bűvös szó: Ipar 4.0. Az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódása idővel alapvetően megváltoztatja a jövőnket – magánemberként és a vállalati működés szintjén is.

Rövid felmérésünkkel egy szakmai előadásunkhoz kapcsolódóan gyűjtöttünk információkat arra vonatkozóan, hogy egy átlagos kis és közepes méretű hazai gyártóvállalat számára milyen jelentőséggel bír ma az Ipar 4.0 fogalma, illetve hogy mennyire meghatározó mindennapjaiban a lean szemlélet.

A felmérés 2017. 08-09 hónapokban készült.

A felmérés résztvevői

Vállalat mérete

A kérdőív kitöltői, a célközönség személyes partnereink és szakmai ismerőseink voltak, akiknek véleményére, tudására bizalommal alapoztunk. Adatgyűjtésünk ebből kifolyólag inkább benchmark mintavétel, mint reprezentatív felmérés, a kérdőívet csak szűkebb körben osztottuk meg. Bár az előadásunk kapcsán a kis és közepes vállalatokra fókuszáltunk, a teljesség kedvéért ebbe a kiértékelésbe az 500 fő feletti vállalkozások képviselőinek a válaszait is belevettük.

 

Mely szektorban tevékenykednek?

Felmérésünk résztvevői 83%-ban gyártóvállalatok, akik körében az autóipari beszállítók, a gépiparban, könnyűiparban tevékenykedők kaptak hangsúlyosabb kategóriát..

Szolgáltatóipar kevesebb, mint 15%-ban került a mintavételbe.

Melyik a két legégetőbb megoldandó/fejlesztendő terület?

Munkaerőhiány, fluktuáció kezelése – hatékonyság növelése

A válaszokból kiderül, hogy a fluktuáció és munkaerőhiány okozta bizonytalanság sok vállalat napi működését nehezíti. A legégetőbb feladatok közé sorolható még a hatékonyság/ termelékenység fejlesztése valamint az automatizálás növelése. Ezt követően találjuk a felsorolásban a gyártási folyamatok, karbantartás fejlesztését, de megjelenik az irányítási rendszerek, IT terület problémáinak kezelése is.

A következő 6 hónapban mely területeken terveznek fejlesztést?

Feladat: Hatékonyság – Minőség – Költség

A tervezett fejlesztések a hatékonyság és munkaerőhiány problémáinak megoldása tekintetében jól korrelálnak a kihívásoknál megnevezett területekkel. A termékminőség és vevői elégedettség növelése, a költségek csökkentése a versenyképesség alapja, melyet több vállalat az automatizálással is kíván megtámogatni.

 

 

Milyen osztályzatot adna a vállalatának lean/kaizen témában?

 

A lean szemlélet a válaszok alapján a megkérdezett vállalatok jelentős részénél már része a vállalati működésnek. Az értettség szintje azonban eltérő: az alapelvek és eszközök jellemzően már tiszták és sikerek is kapcsolódnak a szemlélethez.

A válaszadók 57%-nál jelen van a lean szemlélet.

 

 

Hogyan ítéli meg a vállalatát a leant támogató elvek, eszközök tekintetében?

 

 

Stratégia, Húzórendszer fejlesztendő…

A „nem alkalmazzuk” válasz e két pontnál a legerősebb. A húzórendszer bevezetéséhez stabil alapok szükségesek. A stratégia hiányát a kis és közepes vállalkozások válaszadói jelölték jellemzően.

 

A vállalatánál milyen szinten ismert az Ipar 4.0 fogalma?

A fogalom jelen van, az aktivitás mérsékelt.

A válaszadók csupán 30% nyilatkozta, hogy Ipar 4.0 irányába tényleges elmozdulást, tevékenységeket valósítottak meg. A vállalatok közel 60%-ban a fogalommal ismerkednek, amit remélhetőleg hamarosan információgyűjtés, ill. konkrét lépések követnek.

 

 

A gyártási folyamatok adatai (állásidők, selejt, géphibák) milyen módon érhetők el a vállalatánál?

Papír alapú és utólagos excel adatfeldolgozás a jellemző.

A megkérdezettek körében a leggyakoribb a papír alapú adatrögzítés, melyet aztán 16%-ban csak papíron, vagy egyáltalán nem dolgoznak fel. 55%-ban a papíron felvett adatokat Excelbe összesítik.

Az első esetben a vállalat könnyen elesik attól a lehetőségtől, hogy stratégiai és taktikai döntéseit megalapozottan hozhassa meg, a második, egyben leggyakoribb esetben ezen döntések előkészítését jelentős adminisztráció terheli. A felmérés tanúsága szerint a válaszadók közel harmada küszöbölte ki ezeket a problémákat on-line adatgyűjtéssel, melyek megteremtik az azonnali beavatkozás lehetőségét is.

Mit gondol, a lean/kaizen szemlélet szerinti működés előfeltétele az Ipar 4.0 bevezetésének?

A válaszadók 60% szerint a lean jó alapja az Ipar 4.0 -nak

30% úgy véli, az Ipar 4.0 vállalati megvalósításához nem előfeltétel a lean szemlélet szerinti működés vagy esetlegesen más management szemlélet is megfelelő lehet. 10% bizonytalan volt és nem válaszolt a kérdésre.

Mit gondol, az Ipar 4.0 fejlesztései/megoldásai miben segítik a lean/kaizen szemlélet szerinti működést?

Az adatok forradalma segíti a tényszerű döntéshozatalt.

A tényeken alapuló döntés előkészítés alapja a valós idejű, megfelelő mennyiségű és minőségű adatok gyűjtése és gyors kiértékelése. Az Ipar 4.0 támogatta adatkezelés a válaszok alapján emellett segítheti a berendezések okozta veszteségidők csökkentését és a gyártásütemezési tevékenységek gyors lereagálását is. Az automatizálás, a gépekbe épített autonomation képesség támogatja az elsőre jó minőség elv megvalósulását.

 

Az Ipar 4.0 bevezetéséhez mely működési érettséget tartja elengedhetetlennek a folyamatok szintjén?

Átláthatóság és folyamatképesség

A válaszadók a stabil működés alapjait nélkülözhetetlennek tartják az Ipar 4.0 irányába történő elmozduláshoz, ebben 66%-os arányban egyetértettek. Az átláthatósnak ugyanakkor előfeltétele a vizualitás megléte (33%). A folyamatok előrejelző képességét a válaszadók 16%-a tartja fontosnak az Ipar 4.0 alkalmazások bevezetéséhez.

Vállalatán belül mely területeken látja legfontosabbnak és legaktuálisabbnak az Ipar 4.0 alkalmazások bevezetését?

Termelési és logisztikai folyamatok első prioritással

Mi a véleménye az Ipar 4.0 vállalatánál történő bevezetésével kapcsolatban?   

65% -ban 5 éven belül realizálják…

Összefoglalás

A fent részletezett felmérés tanulságait a következőkben lehet összefoglalni:

  • A (nem reprezentatív) mintavételben szereplő vállalkozások mindennapjaiban ugyan jelen van a lean szemlélet, azonban a válaszok alapján a lean eszközök eseti, stratégia nélküli alkalmazása a jellemzőbb.
  • A vállalatok felismerték, hogy a mindenhol tapasztalható munkaerőhiányra és fluktuációra adott, adható válaszok közül a hatékonyság fejlesztése az egyik legadekvátabb eszköz.
  • Az ipar 4.0 első körben az adatok on-line gyűjtésé és értékelése által megfelelő alapot adhat a problémák beazonosításához, rangsorolásához és megoldásához.
  • A vállalatok jelentős része még nem tett konkrét lépéseket az ipar 4.0 megvalósítása területén. Ez nagyjából összhangban van a nemzetközi szinten tapasztalhatókkal, fontos, hogy a lehetőségek felmérése, a stratégia megalkotása minél hamarabb megtörténjen.