Lean távol és mégis közel – személyiség, viselkedés tipológiák

A lean módszertanok között rendszeres téma az „EMBER” – igen nagybetűvel. Hiszen bármikor változások, lean akciók, kaizenek vagy maga a transzformáció a téma, akkor kulcsszereplő lesz az ember. Ki a kulcsember, vagy a jó lean vezető? A pszichológiában kidolgozott személyiség tipológiák erős pozíciót fogtak az üzleti életben, hiszen olyan jó volna kiismerni/megismerni a legjobbat, és pont vele együtt dolgozni. Ezekről a személyiség tipológiákról és alkalmazhatóságukról volt szó Dr. Kurucz Attila Tanszékvezető, Egyetemi Docens előadásában.

Freud-től a DISC-ig

Az előadás témája a személyiség alapfogalmaitól kezdve a különböző pszichológiai megközelítéseken keresztül egészen az MBTI (Myers-Briggs Típus Indikátor) és DISC rendszerig terjedt. Megismertük a személyiség fogalmát, mint az egyén gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázatainak összességét, amely meghatározza kapcsolatát a fizikai és társas környezetével. A személyiségvonásokról is szó esett, amelyek a személyiséget különböző típusokba sorolják.

Az előadás érintette Freud pszichoanalitikus megközelítését, kihangsúlyozva az ösztön-én, az ego és a szuperego közötti küzdelmet, amely befolyásolja az egyén viselkedését. Példákat hallottunk az ego szerepéről a realitással való kapcsolattartásban és az ösztön-én, valamint a felettes-én közötti konfliktusokról.

Az előadás kitért két, jelenleg is ismert és használatos személyiségtipológia történeti előzményeire, a Hippokratész és Galénosz által felállított személyiség típusokra és Jung pszichológiai tipológiájára.

Így világossá vált, hogy az MBTI rendszere Jung elméletét alkalmazza mindennapi használatra, alapvetően a következő két beállítódás és négy funkció kombinációjaként:

  • Extroverzió: a külvilág felé fordulás, aktív érdeklődés a környezet iránt
  • Introverzió: a belső világ felé fordulás, aktív érdeklődés a saját gondolatok és érzések iránt
  • Gondolkodás: intellektuális megismerés, logikai következtetés
  • Érzés: szubjektív értékelés
  • Érzékelés: érzékszervek segítségével történő észlelés
  • Intuíció: tudattalanul végbemenő észlelés, a lehetőségek, még meg nem valósult dolgok észlelése

A DISC tipológiáról megtudtuk, hogy kidolgozója, Marston az ellenségestől a barátságosig terjedő környezet skálát vette alapul, amely különböző dominancia, befolyásolás, kitartás és szabálytiszteleti skálákat tartalmaz. Részletesen is áttekintettük a négy fő típust: domináns (D, piros) , interaktív (I, sárga) , stabil/szilárd (S, zöld) és kötelességtudó/szabálykövető (C, kék).

A DISC típusok felismerésének gyakorlásához egy szituációs játékot játszott az előadó vezetésével a csapat: két különböző helyzetben kellett a négy-négy alaptípust „alakító” egyéneket felismerni, azaz beazonosítani, ki melyik DISC típust jeleníti meg a beszélgetésekben. A játék a gyakorlati tanuláson kívül sok derültséget is okozott, hiszen a szerepjátékban felnagyított viselkedési jegyeket szinte karikatúra-szerűen mutatták meg a tehetséges vállalkozó szellemű játékosok.

A személyiségtipológiákat a munkahelyi környezetben is alkalmazzák, például a csapatépítésben, a vezetői stílusban és a konfliktusmegoldásban, hiszen hasznos eszközök lehetnek az emberek megértéséhez és a különböző területeken történő hatékonyabb működéshez. Azonban fontos megjegyezni, hogy nem képesek teljes mértékben leírni az emberi személyiséget. A személyiség összetett jelenség, amely számos tényezőből áll. A személyiségtipológiák csak egy részét fedik le a személyiségnek. Ahogy előadónk fogalmazott: „Ne pszichologizáljunk!”, óvatosan kezeljük a tipológiákat, valódi szakértelem híján ne essünk a sztereotip gondolkodás, címkézés csapdájába.

Lean Coffee meeting

A Lean Coffe második részében a klasszikus szabályok szerint beszéltünk meg 2 témát a csapat aktív részvételével:

  1. Csapat motiválás lehetőségei, csapdái, lehetséges „öngólok” és jó gyakorlatok
  2. A lean transzformációba való bevonás lehetőségei, minél nagyobb aktív részvétel elérése egy szervezetben.

Most is, mint mindig nagyon jó beszélgetések voltak a győri közösségünkben. Köszönjük.

A februári Győr Lean Coffee Lean Tourismo lesz és a Wahl Hungária Kft-t. látogatjuk meg. Témánk a gyárlátogatáson, genba élményen túl a Wahl Operating System lesz.

Kőrösi Zoltán – Leannovation