Minőséghónap – Fékek és egyensúlyok rendszere a gyártásban

November, a minőség hónapja

“Ez egy örök tapasztalat, hogy minden ember, aki hatalmat kap, visszaél vele, addig megy el, ameddig eléri a határokat. Ki mondaná meg, még az erénynek is szüksége van határokra! (…) Azért, hogy ne éljünk vissza a hatalommal, szükséges, hogy a dolgok eloszlása által a hatalom megállítsa a hatalmat.” Montesquieu bárója

Húzható némi párhuzam a kormányzati hatalmi szerkezetek és a vállalati szerkezetek közé – nemde? Ezzel az érdekes gondolattal nyitottuk a  beszélgetésünket a novemberi Budapest Lean Coffee-n, ahol a minőséghónap alkalmából az ISO 9001 minőségirányítási rendszer működését vesszük górcső alá.  Mihályi Gábor kollégánk, a Leannovation minőségügyi szakértője vezette az estét, aki a témát a folyamatszemléletű megközelítés pilléreire, a PDCA gondolkodásmódra és szabványi megfelelést is segítő kulcseszközök bemutatására építette fel. Már a bemutatkozó körben kiderült, hogy a jelenlévőknek van releváns kötődése a témához –  60%-uk dolgozott korábban minőségügyi területen ( aktívan a 30 -40% dolgozik a szakmában).  A szabványi megfogalmazásokat mellőző, a PDCA-követő  és gyakorlati példákkal bemutatott MIR rendszer közös értelmezése után az alábbiak szerint listáztuk a legfontosabb eszközöket / tennivalókat a témában:

  • PLAN:  folyamattérkép vizualizálása  – szervezeti ábra- alkalmazhatósági mátrix(+érdekelt felek)
  • DO: Teknős diagram – Dokumentumlista –  Kompetencia mátrix
  • PLAN: Belső audit –  KPI rendszer – Vezetőségi átvizsgálás
  • ACT: Kockázatelemzés – Feladatlisták –  Folyamatos fejlesztés

Többeknek, akik nem dolgoznak aktívan a minőségirányításon új volt a megközelítés: lázasan keresték fejben, hogy a szervezetük folyamattérképén ((létezik egyáltalán?) vajon melyik rublikában van szerepük, mi kerülhetne az általuk végzett folyamat teknős elemzésébe…Milyen KPI mutatná, hogy jól működtetik-e folyamatot és az mennyire megfelelő annak kimenete a vevőjüknek? Minden eszköznél kicsit elidőztünk,  de természetesen csak helikopter távolságból volt lehetőség ránézni a témára. Mindenesetre bízunk benne, hogy ezzel a 1,5 órás beszélgetéssel kicsit közelebb kerültünk a minőségirányítási rendszer hasznának, céljának és működési struktúrájának megértéséhez. Egy biztos: szervezeti szinten a bevonás, az alkalmazott eszközök  gyakorlatias értelmezése  segítheti a vállalat céljait szolgáló és a folyamatos fejlődést támogató minőségirányítási rendszer működtetését.  Ha ezt az ISO 9001 tükrében szervezeti szinten jól értelmezzük, az iparági elvárásoknak  (IATF, AS9100,ISO14001…) való megfelelés is rendben lesz.

Lean Coffee meeting

A Kanban flipchart „To discuss”” oszlopából a nyertes a Lean margetingje post-it lett. Adott egy szervezet, ahol a lean értettség és fejlettség a vezetőségi mintának és részvételnek köszönhetően talán átlagon felülinek is mondható. A dolgozói szinten a bevonás és motivált együttműködés még nem általános. Mi segíthet? Egy-egy impulzus jellegű beavatkozás, esetleg egy napi rutinba építhető állandó tevékenység,  vagy más szervezetek / területek jó gyakorlatainak megismerése? A résztvevők sokfelől és sok hasznos ötlettel közelítették meg a témát, a kipróbálás lehetősége a témagazdánál, aki vitte magával a javaslatokat:)

Második témaként a vállalati mindennapokban elvárt minőségügyi tudásról, szemléletről beszélgettünk. Abban sajnos egyetértés volt, hogy a gyakorlatban a minőség ügye gyakran a megbízott osztály,  (Minőségbiztosítás, Minőségmenedzsment..) ill. mérnök feladata –  egyrészt a vállalati minőségkultúra, másrészt a tudáshiány miatt. A minőségkultúra kialakításához vezetői szinten fontos a vevőszemlélet/értékszemlélet (TQM, lean)  és pl. az ISO által is elvárt keretek ismerete és képviselete. Operatív szinten elengedhetetlen valamennyi társterületen a problémamegoldó eszközök napi alkalmazása, fontos lenne a teknős szerinti folyamatmodell értelmezése, a mérőszámok valós hasznának helyre tétele –  de leginkább az elsőre jó minőségre való KÖZÖS törekvés igénye vállalati szinten.  Szóval akad tennivaló a minőségügy terén és a beszélgetés alapján vállalati igény is van rá.

A 2020-ban indított Quality Fresh! szakmai fórummal a minőségügyben jártas, vagy aziránt érdeklődő szakembereket hívtunk közös gondolkodásra az online webinár sorozattal. Már kidolgozás alatt az átfogó megértést adó, gyakorlatias Minőségügyi szakértő képzésünk. Hitvallásunk, hogy a cégnél MINDENKI legyen egy kicsit minőségügyes:-) Részletek hamarosan, tavasztól már tanulhatunk együtt a témában!

Bátorítunk mindenkit, hogy a minőséghónap jegyében tegyünk mindennap egy kicsit a minőségkultúra előmozdítására: oktassuk dolgozóinkat, szervezzünk kötetlen beszélgetéseket a témában vagy akár  versenyeztessük meg őket rövid kvízekkel, a legjobb problémamegoldó fejlesztéssel. Legyünk tudatosak abban, hogy mit csinálunk és hogy jól csináljuk!

„Ha nem tudod leírni folyamatként a munkádat, nem tudod, mit csinálsz.”  Deming

Váthy Edit –  Leannovation Egyesület, elnök