5S egy általános iskolában!

5S Public Magyarország

2016-ban elindult egy remek kezdeményezés a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában a Magyar AOTS Társaság szervezésében. Ez az 5S Public, ami a Clean Up Japan mintájára jött létre a japán alapítók személyes támogatásával. Az önszerveződő társadalmi tevékenységet Hidesaburo Kagiyama alapította 1993-ban. A jövő nemzedékének nevelése már 7 országban kezdődött el a környezet tudatosságra az 5S módszerrel.  Azért a gyerekek vannak fókuszban, mert ők a jövő, ők határozzák meg gondolkodásmódjukkal a jövőnket, ők tudnak a legtöbbet tenni azért, hogy rendezett és tiszta környezetben éljenek.

Az 5. 5S nap előkészítése alkalmából készítettünk online interjút az iskola vezetőjével Terbe Ákosnéval, Kati nénivel. Az Ő és a vezetőség elkötelezettsége biztosítja, hogy ez a kezdeményezés évről évre folytatódjon és eredménye és rendszere fenntartható legyen.

Mi a története az 5S-sel való találkozásnak, hogy kerül egy általános iskolába ez az iparban honos módszer?

Kiskunfélegyháza város vezetése hívott össze egy megbeszélést a város általános iskoláinak, ahol ismertették a programot és egyben kérték az intézményeket, hogy véleményt mondjanak és kapcsolódjanak be a folyamatba.

Hogy készültek az első eseményre, milyen szervezést igényelt, mekkora réteget sikerült bevonni a diákok, tanárok és szülők köréből?

Az előkészítő megbeszélések során egyedül a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola maradt benne a folyamatban, mert esélyt láttam arra, hogy az intézménynek jó lehetősége van, hogy a szűkös anyagi keretek ellenére megújulás, változás jöjjön létre környezetünkben összefogással. Azok a szakemberek, akik már az iparban a jó tapasztalatok alapján látták a lehetőséget nagy lelkesedéssel motiváltak bennünket. Az első, második alkalommal az iskolabejárásakor rengeteg ötlettel álltak elő. Vajna István lendülete, szervező munkája adott erőt ahhoz, hogy belevágjunk.

A feltételeket Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, az „5S” Public Magyarország csapata és az „Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány” biztosította.

Az iskola vezetőségének lelkesedése segítette a pedagógusok, szülők, tanulók meggyőzését a dolog fontosságáról. Ezért az első alkalommal az Önkormányzat dolgozóiból, szülőkből, pedagógusokból, tanulókból és nem utolsó sorban az 5S csapatából és a japán vendégekből közel 700 fő mozdult meg a sikerért.

Mi volt a célja az 5S projekt napnak?

Elsődleges cél magának a programnak a megismerése volt. Ezt követte feladatok kijelölése, a csoportok kialakítása. Majd a rendelkezésre álló idő alatt a munka elvégzése. Jó érzés volt az eltelt idő után végig látogatni a helyszíneket és látni a különbséget, a közös munka eredményét.

Az első alkalommal Japánból is érkeztek vendégek – vállalatvezetők, cégtulajdonosok, akik szervezeteiknél is aktívan működtetik és képviselik az 5S módszert (Clean Up Japan). Mit tanulhatunk tőlük?

Rövid ünnepségen fogadtuk a vendégeket, akik anyanyelvükön üdvözölték a tanulókat, ami semmivel nem pótolható élményt jelentett diákjainknak. Majd amikor láthattuk, hogy komoly egzisztenciával rendelkező emberek egy másik országban kétkezi munkával szépítenek, dolgoznak egy közös cél érdekében olyan példaértékű, ami biztosít, hogy ezt érdemes csinálni, mert jobbak, szebbek leszünk általa. A tanulság pedig, amiért megdolgozunk, arra jobban is figyelünk. Valamint a jól végzett munka öröme olyan közösségformáló erő, ami hűen szolgálja az iskola nevelési törekvéseit.

Hogy zajlik egy 5S Public nap, milyen feladatok mentén dolgoznak, hová jutnak el a nap végére a résztvevők?

Eddig négy alkalommal rendeztünk ilyen programot, immár hagyományt teremtve. Az idei a koronavírus miatt elmaradt, de bízunk benne, hogy lesz folytatás.

A munka megszervezésének menete:

  • feltárjuk a javításra váró helyszíneket
  • eszközök és egyéb feltételeket biztosítjuk
  • megfelelő számú csoportokat alakítunk ki (szülők. pedagógusok, tanulók, külső partnerek, segítők)
  • a jól végzett munka értékelése után egy közös uzsonnával zárjuk a napot.

Mit ért meg egy kisiskolás az 5S-ből? Mi történik a nyári akciónapok között a rend, tisztaság, szervezettség témában, beépült a napi rutinba? Hogyan történik a fenntartás, az 5. S?

Akinek a körme kopik a szebb környezetért, az jobban megbecsüli azt. Így vannak ezzel a gyerekek is, akik figyelmeztették is egymást, hogy:

  • Ne dobáld el a papírt, mert tegnap én söpörtem össze!

A szülők is szívesen jönnek segíteni, dolgozni. A Dózsában egész évben igyekszünk a környezetünkre ügyelni, ehhez az iskola technikai személyzete is hozzájárul, valamint a pedagógusok következetes nevelő munkája is segíti a rendezett, tiszta környezet megtartását.

Mi a titka a Dózsás 5S Public rendezvényeknek, mi az amiért évről-évre újra dedikálnak rá egy napot?

Az iskolavezetés elhivatottsága a téma iránt és az a lelkesítő motiváló tényező, hogy Magyarországon egyedüliként, úttörőként végzünk egy olyan összefogást kívánó tevékenységet, amiben magunk is örömünket leljük.

Kati néni idén nyugdíjba vonul. Kinek fogja átadni a stafétát az 5S Public fenntartásához? Mit mond kollégájának tanácsként?

Az 5S program alatt Gyenes Attila volt a segítségemre, aki lelke és motorja is ennek a feladatnak. Az ő hozzáértése, gyakorlatiassága, jó szervezésének köszönhető, hogy eredményesen tettük a dolgunkat eddig is. Bízom benne, hogy a programot folytatni fogják és a közös munkaközösség kovácsoló ereje megmarad.

Mi az üzenete azoknak az iskoláknak, akik szintén gondolkodnak az 5S tevékenység elindításában?

Valami újat kipróbálni, megalkotni, a tapasztalatokat beépíteni a folytatásba mindig fontos dolog. De a siker mámorító érzése mindennél nagyobb teljesítmény, amit csak egy összetartó közösség tud megvalósítani. Mindenkit csak biztatni tudok, mert egy próbát megér. De bizton mondhatom a próba után jön a folytatás.

 

Köszönjük az interjút Kati néninek és az 5S iránti lelkes elköteleződését. Itt a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában is bebizonyosodott, hogy jelentős változást csak vezetői elköteleződéssel lehet megvalósítani.

 

2020.06.24.

Pető Sándor – Leannovation