Hogyan működünk és hogyan működnek mások? – Lean facilitátor képzés, 1.nap

Jól kezdődik az ősz. Nekem biztosan. Friss gondolatok, új megközelítések, ismert téma átszínezése, újragondolása, feldolgozása, csoportmunka és visszajelzés. Az az értékes, nélkülözhetetlen, hiánypótló feedback, tréneri – és hallgatói füllel, szemmel, szavakkal… a szakmaiság tárháza.

Hallgatói „sapkában” ültem be a Lean facilitátor képzés első napjára, izgalommal, nyitottsággal, érdeklődéssel, és ez az érzés végig velem maradt. A tréneri „sapka” persze, ott ült a másik alatt. Figyeltem minden rezdülését, s mondhatom, igen elégedetten zárta a napot.

A személyes célom a tréning kapcsán az, hogy az általam használt facilitációs eszközöket tudatosítsam, összekapcsoljam a folyamattal, felépítsem a technikát a csoportokkal való hatékony együttműködés érdekében. Meg szeretném érteni, hogyan tudok bevinni struktúrát, mintázatot a csoportba és mikor, melyik eszközt alkalmazzam, hogy a belső kommunikáció javuljon, az eredmény megszülessen. Ez rövid- és hosszú távú eredmény is, egyaránt.

„Az embereket hamarabb meggyőzik azok az érvek, amelyekre maguk jönnek rá, mint amelyeket mástól hallanak” (Pascal)

Nem bevonódni! Úgy dolgozni saját magammal és a csoporttal, hogy kizárólag a bennük rejlő kérdések, kétségek, érvek, tapasztalatok emelkedjenek a felszínre, adódjanak össze a közösben és jöjjön létre a csoport-megoldás. Nem kompromisszum. Megoldás. Ez a facilitáció.

Számos idegen nyelvből visszaköszön a szó: könnyű, könnyűség, megkönnyítés. Facilitátorként az én szerepem a közös gondolkodásnak a megkönnyítése.

Igen, nagyon hangsúlyos az „Én”. Minden jellemzővel, tapasztalattal, karaktervonással együtt. És ugyanolyan hangsúlyos a Te, a Ti. Pontosan értened kell magad, és pontosan értened a másikat, a többieket, akik ott ülnek körülötted, hogy a „könnyítés” működőképes legyen.

Itt kapcsolódik be az önismeret és az emberismeret, amely témának a nap nagyobb részét szenteltük. Sok nevetéssel, felismeréssel, kiváló színészi alakítással… kizárólag a megértést szolgálva : )

Az önismeret és az emberismeret fejlesztésének egy lehetséges módszere a tipológia.

Tükröt tart és lehetőséget kínál arra, hogy megláthassuk, mi motivál, mi az, ami leginkább stresszt okoz? Hogyan is működünk valójában mi és hogyan működnek mások?

Felismerhetjük azt, hogy a különböző típusok mennyire eltérő indítékokkal, motivációkkal, magatartásmintákkal rendelkeznek. Így megérthető a viselkedés, a más gondolkodás, elfogadható a különbözőség.

Vigyázat!Könnyen „skatulyázáshoz” vezet, mások meg- és elítéléséhez.  A leírt mintázatok felismerése és megtanulása igazolássá vagy önigazolássá válhat. „Ilyen vagyok, és kész! Nem tudok tenni ellene!” – felkiáltással ellenállhatunk minden változásnak.

A mi célunk éppen az ellenkezője.

Megérteni és megtanulni, milyen erőforrásaink vannak, és mely területekre szükséges figyelmet fordítanunk, edzenünk. Miért stresszesebb számunkra egy adott szituáció, máskor pedig miért lendülünk át könnyedén az akadályokon? Egyes emberekkel miért tudunk könnyen kapcsolatba lépni, másokkal pedig miért nem? Megkeressük azokat a kommunikációs formákat, amelyekkel hatékonyan építünk hidakat és jutunk el sikeresen az emberekhez.

Ezen a tréningen a DISC viselkedés-tipológiával dolgoztunk. Személyes kedvencem.

Az elmélet lényege, hogy az emberi viselkedés az egyént körülvevő környezet függvénye.

A modellt – főképp Jung munkásságát figyelembe véve – Dr. William MoultonMartson, a Harvard Pszichológia Karának professzora dolgozta ki.Sokoldalúságát jelzi, hogy ő alkotta meg a modernkori hazugságvizsgálót és a szuperhősnő, Wonder Women képregény karakterét is.

Az 1920-as éveket írták akkor, de a tipológiát, amely segítségével felismerhetjük saját viselkedésünket és mások viselkedésének jellemzőit, menedzselhetjük kapcsolatainkat, a mai napig használják.

Lássuk dióhéjban!

D, a dominanciafaktora, amely azt jelzi, hogy mennyire uraljuk a környezetünket.  Gyakran előfordul – akár egy spontán létrejött csoportban is -, hogy valaki azonnal a kezébe veszik a kezdeményezést, hangadóvá válik, szívesen dönt és mutat irányt a többieknek.

 I – influencea hatás, a meggyőzéssel való befolyásolásfaktora. Ez azokra az emberekre jellemző, akik nem erővel akarják uralni környezetüket, inkább érvekkel, meggyőzéssel, rábeszéléssel, lelkesítéssel próbálnak hatni a többiekre.

S – steadyness– az állhatatosság, a kitartás faktora. Az ilyen emberek sem erővel, sem meggyőzéssel nem próbálják irányítani az adott csoportban a történéseket, viszont türelemmel, kitartással, alapossággal, odafigyelő törődésselvégzik a szükséges tennivalókat.

C – compliance– a szabálykövetés, az alkalmazkodásfaktora. Ők nem dominálnak, meggyőzni sem próbálnak senkit, a részletekhez sincs nagy türelmük, viszont remekül alkalmazkodnak minden helyzethez. De csak akkor, ha a szabályok, amelyeket követhetnek, egyértelműek. Ilyen esetben minden körülmények között betartják ezeket.

A DISC, mint viselkedés tipológia 4 típusa tehát, színekkel is jellemezve:

Piros: A cselekvő

Sárga: A kifejező

Zöld: A kapcsolatépítő

Kék: Az elemző

A különböző személyiség- és viselkedéstipológiák az egyén különböző aspektusait vizsgálják, tehát nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Nagy segítséget nyújthatnak mind az önismeret, mind mások megismerése terén.

Ezt kamatoztatjuk a facilitátori munkánkban. Egyes esetekben már régóta ismerjük a csapatot, akikkel dolgozunk, máskor, például külsős facilitátorként, csak néhány percünk van a résztvevők megismerésére.  A tipológia hasznos iránymutató abban, hogy melyik résztvevővel hogyan viselkedjünk, milyen módon kérdezzük, hogyan vonjuk be és mire figyeljünk különösen, hogy a közös, előre kijelölt célunkat gyorsan és hatékonyan elérjük.

…mert előre ki kell jelölnünk a közös célt! De a facilitációs folyamat felépítéséről és a 8P-ről a következő tréningnapon lesz szó. Sok-sok lean szituációban kipróbálva magunkat és egymást. Merthogy ez a képzés ettől is más és fűszeresebb, mondhatjuk úgy is, “genbaszagú”.

Izgalommal várom.

Hudák Enikő