Leannovation – A szemléletterjesztők

Stratégiai partnerünk, az Ispiro Consulting képviseletében Szvetelszky Zsuzsa készített velünk interjút…

direkt link: http://ispiro.hu/2019/06/17/leannovation-a-szemleletterjesztok/

A Leannovation csapatával több mint 3 éve kerültünk kapcsolatba és mint sokakat azóta, bennünket is megfogott a mindent átható profizmusuk, hozzáértésük, figyelmük. Azóta egyre mélyül szakmai kapcsolatunk első sorban a lean kommunikáció terén, így nem volt kérdés, hogy szeretnénk bemutatni őket a magunk módján és felületein, amire nagy örömünkre igent mondtak. Váthy Edittel beszélgettünk.

  • Úttörő szereped van a lean szemléletmód meghonosításában, elterjesztésében, a hazai lean közösségek létrehozásában, támogatásában. Hogyan kezdődött ez, milyen út vezetett ide?

Alapvégzettségem könnyűipari mérnök, pályafutásom azonban a másoddiplomaként megszerzett minőségmérnök végzettséggel indul az autóipari beszállító iparban. A multinacionális cégeknél eltöltött évek alatt átfogó szakmai ismereteket és vezetői tapasztalatokat szereztem –  szakterületem a pályám elején a minőségirányítás, de részt vettem számos lean átalakulással, új termék bevezetéssel, áttelepítéssel kapcsolatos projektekben is. 2008 óta dolgozom független szakértőként a ParLS Kft-ben, mint szakértő, interim menedzser, tréner és auditor. Projektjeimben a termelésmenedzsment és a lean megkerülhetetlen terület volt, így a kezdetektől tudatosan fejlesztettem magam ezeken a területeken.

2014-ben egy évek óta tervezgetett japán tanulmányút tapasztalatai új lendületet, szakmai impulzusokat és inspirációt adtak a továbblépésre. A Japánban tanultak és látottak arra ösztönöztek, hogy a lean kultúrájának szakmai teret és fórumot keressek: így született meg a  Budapest Lean Coffee fórum ötlete. Az alapító találkozót 2014 decemberében hívtam össze, céljait pedig a tapasztalatcsere mentén fűztük fel. A Budapest Lean Coffee havi találkozói már ötödik éve adnak fórumot a lean folyamataival, filozófiájával kapcsolatos közös gondolkodásnak, és annak, hogy a kapcsolódó területeket is vendégül lássuk.

2108 nyarán Pető Sándor kollégámmal Lean on the Beach néven megszerveztük első szakmai konferenciánkat, idén tavasztól pedig már Debrecenben is beindult a Lean Coffee fóruma. Mérföldkő a szakmai közösség számára, hogy ez év januárjában megnyitottuk Budakalászon a Leannovation Training Centert.

  • Egyre több hazai vállalat működésében kerül fontos szerepbe a lean. Hogy állunk, mekkora út van még előttünk?

A kép sokszínű. Magyarországon körülbelül két évtizede van jelen a lean. Kezdetben az autóipari multiknál találkozhattunk vele, de ma már szinte minden szektorban jelen van. A gyártó vállalatoknál már az alapműködés része, a maguk által létrehozott szervezetekkel végzik a lean transzformációt, központilag meghatározott irányelvek alapján. Az, hogy a lean-t szervezeti kultúraként működtetik vagy pontszerű fejlesztések köpenyébe bújtatva csupán az eszközöket próbálgatják, több lehetséges választ vet fel. A KKV-szektorban tapasztalataink szerint sajnos jóval kevesebb példa van. Egyre többen ismerik, hallottak róla, de itt értelemszerűen az elsőszámú vezetőn, tulajdonoson múlik, hogy „foglalkoznak-e” a lean szemlélettel.

Általánosságban elmondható, hogy amíg nem fáj eléggé az üzleti helyzet, vagy nincs meg a vezetői elköteleződés egy magasabb szintű működés mellett, addig nem valósul meg a lean működés. Még mindig gyakori, hogy az eszközök vannak a fókuszban, miközben hiányzik a megfelelő lean management stratégia, ami a vállalati célokat, a víziót támogatná. Amihez fel kell tenni a kérdéseket: miért, hogyan, és milyen mérföldkövek mentén vezessük végig a vállalatot a lean transzformáción? Ehhez kapcsolódik a kommunikáció kiemelt szerepe is: pusztán azon elbukhat a történet, hogy ezt a szignifikáns változást hogyan (nem) kommunikálják.

A lean transzformáció alapvetően kemény munka, de ha következetesen és kitartóan csináljuk, akkor mindent leegyszerűsít, és a letisztult, veszteségektől mentes folyamatok költséghatékonyabbá válnak. Sokszor már az út elején jönnek a megtorpanások, a problémák, melyek megoldásért kiáltanak, és a megoldáshoz érdemes folyamatosan minél több munkatársat bevonni. Az út tehát hosszú, és minden vállalatnak a sajátját kell bejárnia. Néha nekifuthatunk egy sprintnek a gyors eredményekért, de alapvetően nap mint nap a maratonra készülünk.

  • Nemrég nyílt meg a Leannovation képzési központja. Mit vállal fel ez az intézmény? Milyen szerepet szántatok neki a lean kultúrájának terjesztésében?  

A Leannovation küldetése a lean tudás és szemlélet terjesztése, a folyamatos tanulás elősegítése a tapasztalatok megosztásával. Gyakorlatközpontú képzésekkel, szakmai fórumokkal és a legfrissebb nemzetközi eredményeket bemutató konferenciákkal.  Azon dolgozunk, hogy a Leannovation a szakmailag hiteles és előremutató tudás tárháza, a lean szakma hazai motorja és rendszeres közösségi találkozók helyszíne legyen.

Leannovation Lean Labor

Innovatív oktatási módszerrel megvalósuló́ képzéseink helyszíne a Leannovation Training Center (LTC). Az oktatótérben nagy szerepet kap a vizualizálás, az oktatóteremben felállított lean history fal. A modern bemutató-eszközök közel hozzák a lean menedzsment szemléletét.

Az LTC-ben alapítottunk egy lean könyvtárat is, ahol a szakirodalom mellett a szervezetek fejlődését segítő művek széles választéka is megtalálható. A Training Center legizgalmasabb helyisége az ötállomásos Lean Labor. A csővázas munkaállomásokon a résztvevők mindent kipróbálhatnak és lemodellezhetnek: valós, működő termékeket gyártva a projekt megnyerésétől az SOP-ig!

  • Miért fontos a lean képzések terjesztése?

A Leannovation csapatában azt valljuk, hogy a sikeres lean transzformációkhoz, a fenntartható versenyképes működéshez a szűken vett lean tudás mellett sok kapcsolódó terület és kompetencia erősítése szükséges. Lean és folyamatfejlesztés témában a hazai piacon számos képzési lehetőséget találunk az egynapos képzéstől akár egyhetes képzési programokig. A hazai lean oktatások jellemzően tantermi keretek között, esettanulmányok feldolgozásával valósulnak meg.

Mi azt valljuk, hogy a jövő mérnökeinek, vezetőinek tisztában kell lenniük az értékszemléletű, vevőközpontú gondolkodás alapjaival, és az ezeket támogató lean eszközök és módszerek működésével, a sikeres bevezetés feltételeivel. Jártasnak kell lenniük a digitális technológiákban, az Ipar 4.0 kapcsán folyamatosan fejlődő automatizálási technológiákban éppúgy mint a menedzsment módszerekben. Pozíciójukból adódóan közvetlen kapcsolatban vannak a tulajdonosokkal, a gyártósori vezetőkkel és a munkatársakkal is. A műszaki ismeretanyag és szakmai jártasság mellett a soft készségek, a munkatársakkal való kommunikáció, a tanítási és humánerőforrás fejlesztési technikák tudatos megismerése épp olyan fontos, mint a vezetői kommunikáció, a facilitálási készségek, a munkatársak fejlesztését segítő coaching technikák elsajátítása.

A Leannovation képzések kialakításánál azt a célt tűztük ki, hogy a versenyképes, lean szemléletű működéshez szükséges valamennyi tudást – amibe a kommunikáció, a szervezetfejlesztés, a coaching is beletartozik – és kompetenciát hitelesen, szakmailag magas színvonalon, innovatív képzési módszerekkel adjuk át, saját tanulási folyamataink és a japán minta alapján.

Hallgatóink a képzés befejezése után annak gyakorlatiasságát, a saját élmények alapján beépülő tudást és az emberi oldallal foglalkozó szoft kompetenciák elgondolkodtató és újszerű megközelítését emelik ki.

  • Mi a lean szerepe a munkahelyi közösségekben? Milyen pozitív hatása van?

A lean olyan szervezeti kultúra, melyben minden munkatárs tudja, érti és elismerve érzi a munkáját és a szerepét. A lean elsősorban az emberekről szoěl. Leěnyegeěben nem maěs, mint az emberek fejlesztése a munkájukat, a folyamatokat zavaró veszteségek folyamatos és tudatos kiszűrése érdekében. A lean felhatalmazza a munkatársakat, bizalmat ad, teret enged a hibázásnak. A hibaězaěs lehetőveě teszi a meěly eěs komoly tanulaěst, ez pedig további lendületet ad a fejlesztésekhez. Ennek a kultúrának a megteremtése hosszú és következetes szakmai és vezetői munka: elkötelezettséget, szakmai hitet és szenvedélyt követel. Szerencsés a munkavállaló, aki ilyen közösségben dolgozhat.

  • A változó helyzetekkel – munkaerő, technológia stb. – hogyan tud együtt változni a lean?

Úgy gondolom, hogy nem a lean változik: annak alapelvei évtizedek óta azonosak. A vállalatoknak kell kialakítani azt a szemléletet és gondolkodásmódot, mellyel gyorsan és innovatívan tudnak adaptálódni a változásokhoz.

A lean ebben segíthet, hiszen a problémamegoldó szervezet ezeket a helyzeteket nem drámaként, hanem újabb megoldandó kihívásként kezeli.

Szvetelszky Zsuzsa, Ispiro Consulting