Pénzügyi intelligencia lean szakembereknek

A teljesítményt minden vállalati területen és minden vezető számára ugyanúgy mérik: bevételben, költségben, eredményben, megtérülésben. Az értékhozzáadó tevékenységekre fókuszáló lean fejlesztési projektek éppen ezen mutatókra hatnak pozitívan. Optimális esetben a lean projektek kapcsán megfogalmazódnak elvárások és a pénzügyi területtel való kapcsolódás az adatgyűjtés és mérhetőség kapcsán elindul. A folyamatok átszervezése érintheti a költségstruktúrát, a készletezési stratégiát, a beruházásokat, az eredménye megmutatkozhat a pénzügyi mutatókban. Ha a lean szakember nem érti a pénzügyi folyamatokat és főbb szabályokat, a szervezet gazdasági céljait, előfordulhat, hogy nem tud megfelelő hangot találni, egyenrangú félként résztvenni a megbeszéléseken, vagy releváns kérdésekkel tisztázni az elakadásokat. A pénzügyi terület izgalmas, sokszor kevésbé látható világába február második keddjén  Bozsik István, a Lux Kft. gazdasági vezetőjével vezette be a Kecskemét Lean Coffee résztvevőit.

Lyukas vödör   – pénzügyi ismeretek dióhéjban

Az előadás a „lyukas vödör” hasonlattal indítva szépen felsorakoztatta a szervezet pénzügyi tartályát ostromoló tervezhető Ágyusokat (pl. havi szinten felmerülő munkabér, NAV járulék, kamarák, tulajdonosok) és kevésbé tervezhető Gyalogsági támadásokat (selejt, oktatás, karbantartások, utazások, projektek, marketing..) .

Ezután egy hosszú és sok területet érintő listával  sorra vettük a pénzügyi vezető feladatait, melyből a Tervez- Tanácsod ad- Kontrollál – Tájékozódik – Monitoroz irányok hangosodtak ki. Végigvettük a gyártási környezetben felmerülő legfontosabb területeket, melyek pénzügyi tervezése, monitorozása elengedhetetlen és kulcsfontosságú: alapanyag vásárlások ütemezése, készletezés finanszírozása, ciklusidők és gyártási paraméterek/receptek megbízhatósága, önköltség számítások pontossága. Az előadás egyik legérdekesebb oldala volt a pénzügyi KPI-ok értelmezése és „helyretétele”: EBIT, termelékenység, készletforgás, ROA, adósságállomány figyelése.

Az előadás során érintett témák sok kapcsolódó kérdést vetettek fel a résztvevőkben, az este végén „bónuszként” még  megismertünk pár izgalmas oldalt a nagyvilág gazdasági aktualitásainak követéséhez. (Példaként a USA online adósságszámláló , ahol meglehetősen beszédes KPI-okat találhatunk..). Az elgondolkodtató és nagyobb pénzügyi tudatosságra, körültekintőbb projektcél definiálásra sarkalló előadást egy klasszikus Lean Coffee bögrével köszöntük meg Istvánnak – tényleg remek téma volt!

Lean Coffee meeting

A Lean Coffee táblánkra ezúttal 4 téma került fel, melyből a „Kulcspozíció -Kulcsemberek” kérdéskört jártuk körbe. A véleménycserék és definíció értelmezés után abban sikerült konklúzióra jutni, hogy a

  • Kulcspozíciókhoz jellemzően döntési jogkör, stratégiai és/vagy pénzügyi felhatalmazás is társulhat,
  • míg a Kulcsember megnevezés olyan személy(ek)hez köthető, akik hiánya rövid vagy középtávon megállíthatja, akadályozza a gyártást/működést.

A Kulcsember definíciónál találóbbnak tűnik a „bottleneck” azaz szűk keresztmetszet megnevezés, hisz itt az a cél, hogy ezek számát csökkentsük, minimalizáljuk. Ennek transzparens eszköze lehet pl. a képzettségi mátrix, melynek naprakészen tartásával tudatosan dolgozhatunk/képezhetünk új kollégákat, a Kulcsemberek okozta kockázatok csökkentésére.

Köszönjük a tartalmas beszélgetéseket a résztvevőknek, találkozzunk március 8.-án! A következő témánk ‘Ipar 4.0 a mindennapok genbáján” címmel az automatizálás, digitalizálás emberi kihívásait, aktuális státuszát járja körbe. Várjuk a jelentkezéseket a Meetup felületen.

Váthy Edit – Leannovation Egyesület, elnök