Lean360 kutatás

A Leannovation Egyesület 2023 első félévében kutatást szervezett magyarországi vállalatok részvételével a hazai lean működés mintázatainak felméréséhez.

Lean360 kutatás célja

 1. A lean magyarországi alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek bővítése
 2. Értékes, hasznos(ítható) következtetések, tanulságok kinyerése a kutatásban résztvevők számára – szervezeti diagnózisként is használható eredményekkel.
 3. Közkinccsé tétel – általános, összesített eredmények, mintázatok megosztása a hazai lean közösséggel.

Téma: A lean transzformáció megítélése a szervezet különböző szintjein, területein

A lean szemlélet sikeres alkalmazásának egyik kulcsa a szervezet minden szintjének bevonása, ’mozgósítása’ a gondolkodásmód és gyakorlatok elterjesztése minél szélesebb körben.

Téma, alapfeltételezés

Ehhez nagyban hozzájárul, ha mindenhol – területenként és szintenként is – egységes a célok, elérhető eredmények, alapelvek megértése. Úgy is mondhatjuk: ha a vektorok azonos irányba mutatnak, összeadódik a hatásuk, az eredőjük a szemléletmód elterjedése irányába mutat – míg, ha nincs meg ez az egyirányba rendeződés, az a transzformáció ellen hat.

Alapfeltételezés: A lean szemlélet szervezeti gyakorlatba ültetésének sikerét, és az elért eredményeket nagyban befolyásolja, hogy mennyire egységes a róla kommunikált és alkotott kép, mennyire koherensen, vagy eltérően értelmezik a lean-t, mint rendszert, megközelítést.

Alkalmazott módszerek, vizsgálatok

Ahogy a vezetők, úgy a szervezetek is az értékelések és visszajelzések révén képesek fejlődni. A szubjektivitás kiszűrésére és a többféle vélemény felsorakoztatására érdemes minden szervezeti irányból az érintettet felkérni az értékelésre– erre szolgál az u.n. 360-fokos értékelés.

A Lean360 kutatásban a 360-fokos értékelés logikáját és folyamatát alkalmazva a lean működést állítottuk középpontba, hogy a szervezetek különböző szintjeit felmérve ismerjük meg a teljes szervezeti keresztmetszet véleményét, megértését a témáról.  A vélemények alapján összesített különbségek és egyezések magyarázatot adhatnak bizonyos elakadásokra és munkatervet jelölhetnek ki a hatékony lean átalakításhoz, kultúrába építéshez.

Három szervezeti szinten, azonos kérdésekkel mértük fel az alábbiakat:

 • Mennyire egységes a lean rendszer, célok, eszközök értelmezése a vállalaton belül.
 • Milyen különbségek jelentkeznek a hozzáállásban a szervezet különböző szintjein, területein.
 • Milyen mintázatok mutatkoznak a lean szemlélet elterjesztésében a vállalatoknál.
 • Milyen gyakorlatok segítik elő a szemlélet rendszer-szintű beépülését a vállalat életébe.

A kérdőíves vizsgálat módszerét alkalmazva on-line és nyomtatott kérdőíven történt az anonim válaszok begyűjtése. A kérdőív kérdései a Microsoft Forms alkalmazásba kerültek elhelyezésre, és a link megküldésével kerültek eljuttatásra a kutatási felkérésre adott pozitív válasz után. A kutatásba előre definiált peremfeltételeknek megfelelő szervezeteket hívtunk be. Többek között kritérium volt, hogy a szervezet legalább 1 éve tudatosan foglalkozzon lean tevékenységgel illetve hogy a lean szervezeti kiterjedtsége is releváns legyen (a vállalati létszám nagyobb, mint 10%-a érintett legyen a lean tevékenységekben). A kutatásba a gyártás és szolgáltatás szektorban működő szervezeteket hívtuk meg, non-profit tevékenységet és egyéb szektorban dolgozó szervezeteket nem.

Meghatározott mintavételi tervet követtünk a válaszadók számát, szervezeti eloszlását, érintettségét tekintve.  A kérdések egy része megadott válaszok közül való választást, másik része egy skála mentén történő pontozást igényelt a kitöltőktől.

A kérdőív 27 szervezethez került kiküldésre, a kitöltők száma 771 fő.

Az eredmények statisztikai feldolgozását és vizsgálati szempontok / kategóriák szerinti elemzését Power BI szoftverrel végeztük, az adatokat Microsoft Excel fájlformátumban töltöttük le. Grafikonokat, ábrákat és táblázatokat készítettünk az adatokból, melynek eredményeit  a Lean360 Kutatás összefoglaló jelentés tanulmány keretében osztottuk meg a kutatásban résztvevőkkel.

Elemzések

 • LEAN 360 Kutatás összefoglaló: A kutatás részletes, szövegesen és grafikusan kiértékelt eredménye, az INFOGRAFIKA alapján készült összegzéssel a kutatásban résztvevőkkel került megosztásra. (2023. augusztus 31)
 • LEAN 360 szervezeti értékelés: a kutatásban résztvevő cégekkel a saját szervezetükre elkészített részletes grafikus értékeléseket e-mail formájában küldjük az ősz folyamán. Ez a dokumentum összehasonlíthatóságot biztosít a szervezeteknek az összesített adatokkal, rámutatva és lehetőséget adva a fejlesztési lehetőségek

Publikáció, tapasztalat megosztás

A Leannovation Egyesület a felmérés eredményeit az alábbi formában, csatornákon és fórumokon tervezni megosztani:

 • INFOGRAFIKA: A kutatási anyagból készített INFOGRAFIKA megosztásra kerül honlapunkon, hírlevélben és egyéb közösségi csatornákon. Bízunk benne, hogy a vizuális összefoglaló átfogó képet ad a felmérés témáiról és eredményeiről. Megköszönjük, ha szakmai ismerősökkel és releváns helyeken a kapcsolatrendszeretekben Ti is megosztjátok!
 • LEAN 360 Benchmark fórum: december elején az éves Partnertalálkozó keretében tervezzük a kutatási tanulságok személyes átbeszélését, a benchmark tapasztalatok és szervezeti tanulságok széleskörű megosztását. Az eseményt várhatóan a decemberi Budapest Lean Coffee időpontjában, külső rendezvényhelyszínen szervezzük, melyre nagy szeretettel várjuk tagvállalataink képviselőit.
 • Lean 360 Kutatás publikáció: A Leannovation Egyesület a szervezeti értékelések kapcsán a kimagasló értékeket, a markáns különbözőségeket azonosítja, azokat – kizárólag anonim módon – a Lean360 Kutatás összefoglaló jelentésbe illeszti.  A kutatási anyag tervezett publikálási dátuma 2023. december hónap.

Amennyivel a kutatással kapcsolatban kérdése, javaslat merülne fel, MÁTYÁS Veronika fogadja a megkereséseket!

Preferált elérhetőség: vero.matyas@leannovation.hu

Váthy Edit – Leannovation Egyesület, elnök