Problémamegoldás módszerei és gyakorlata

November a MINŐSÉG hónapja – ennek megfelelően a Debrecen Lean Coffee témája is ehhez kapcsolódva került kiválasztásra. A téma az örökzöld „Problémamegoldás”, mellyel munkahelyen és magánéletben is folyamatosan találkozunk. A problémamegoldás az egyik legalapvetőbb emberi tevékenységünk, melyet elég hamar elkezdjük tanulni a felnövekedésünk során és napi szinten gyakorlunk.
Ha szervezeti szinten nézzük a problémamegoldó képességet, meghatározó minden fejlődni vágyó vállalat számára – sok esetben a fennmaradás, a versenyképesség záloga. Az a szervezet, amely csak szórványosan rendelkezik problémamegoldó képességgel, hosszú távon küszködni fog. Az a szervezet, amely hadseregnyi problémamegoldóval büszkélkedhet, sokkal alkalmasabb a nehézségek leküzdésére…De milyen problémákra, milyen módszerekkel és milyen erőforrások bevonásával lehet hathatósan reagálni? Hogyan alakítható szervezeti szinten a problémamegoldó kultúra? Ezt a témát jártuk körbe a DLC népes csapatával decemberben!

Problémamegoldás módszerei és gyakorlata

Az este warm-up szekcióját ezúttal Váthy Edit vezette, aki egy kis szakmai tudásátadással és saját feladatokkal igyekezett közelebb vinni a résztvevőkhöz a problémamegoldás témakörét.

Indításként a probléma definíciójának tisztázásával kezdtük, majd a PDCA modell értelmezésébe csapott bele a csapat.

A problémák típusait a Lean problémamegoldók kézikönyvében leírt csoportosítással beszéltük végig –  könnyen érthető, hétköznapi példákkal bemutatva az Art Smalley által definiált négy klasszikus hibatípust és reagálási módot:

  1. Hibaelhárítás: a legalacsonyabb szintű reaktív folyamat, célja hogy minél gyorsabban visszatérjünk a standardhoz.
  2. Problémamegoldás a standardtól való eltérés alapján: ez a megközelítés a gyökérok megtalálását és megszűntetését célozza a sztenderd alapján
  3. Problémamegoldás a célállapot alapján: előre kidolgozott jövőkép megvalósításán dolgozunk a fellépő akadályok lépésenkénti megoldásával
  4. Nyílt végű problémamegoldás és innováció, nyílt törekvés egy ideális állapot elérése érdekében a vevői igény jobb kielégítése céljából.

A problématípusok kezeléséhez számba vettük az alapvető minőségtechnikákat is (7QC eszköz és a 7 lépéses problémamegoldás módszerei.), sőt még az azok megszületését leíró történelmi áttekintéssel is megfűszereztük a szakmai tartalmakat.  A résztvevők sok új tudással acélosodtak a minőségügy területén és a visszajelzések alapján több témában leegyszerűsödött megértéssel gazdagodtak.

Akit bővebben érdekel a minőségügy és a problémamegoldás, várjuk képzéseinken! (Minőségügyi szakértő, PDCA  frontvonalban)

Lean Coffee Meeting

A Debrecen Lean Coffee csoport kanban táblája  gyorsan megtelt ötletekkel, témajavaslatokkal. A bevezető témához kapcsolódóan egy probléma megoldásában segített a csapat ötletekkel, javaslatokkal. Mindenesetre egy pulzáló, többeket érintő beszélgetés kerekedett a témajavaslatból!

Találkozzunk a következő eseményeinken, dátumért, témákért kövessétek a Meetup oldalunk!

Váthy Edit, Leannovation Egyesület, elnök